Türkiye’nin En İyi 10 Mimarlık Fakültesi

 
Hangisinin daha iyi olduğu mevzusu yıllardır tartışma konusu olsa da hangisinin en çok istendiği veya tercih kılavuzunda yazıldığı sorusuna verilen cevap değişmez.Yapılan tercihlere göre ÖSYM her yıl neredeyse tüm bölümlerle ilgili çeşitli anketler , istatistikler düzenlemekte.Bu istatistikler ışığında çeşitli veriler elde edilmekte ve bu veriler de çeşitli web siteleri ve yayın organları aracılığı yoluyla gerek dijital ortamdan gerekse çeşitli mecralardan yayımlanmaktadır.
 

2008 yılında 2.665 olan Mimarlık kontenjanı yıllık ortalama %17 büyüyerek 2012 yılında 4.934’e yükseldi. Hızla artan kontenjan sayısına rağmen adayların mimarlık programlarını tercihlerindeki artış 2008-2012 seneleri arasında ortalama %9 büyüdü. 2021 yılında mimarlık kontenjanı 7.985 dir.

Devlet üniversitelerinde en yüksek ve en düşük mimarlık taban puanları 479.740 ile 311.657 arasında değişirken; vakıf üniversitelerinde mimarlık taban puanları 494.220 ile 261.408 arasında değişiyor. Aradaki puan farkları göz önüne alındığında Devlet üniversitelerinde son 5 yıl içinde yıllık ortamala %7’lik bir büyüme görülürken vakıf üniversitelerinde bu büyüme oranı %26’ya denk geliyor.

Mimarlık Fakültelerinin Kontenjanları Bakımından Sıralanışı aşağıdaki gibidir. 

Mimarlık Kontenjanı En Yüksek Devlet Üniversiteleri

      1. Yıldız Teknik Üniversitesi 140 + 60 ingilizce
      2. İstanbul Teknik Üniversitesi 110 + 60 ingilizce + 15 ücr
      3. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  110 
      4. Trakya Üniversitesi   100 + 10 ücr
      5. Dokuz Eylül Üniversitesi   100
      6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi   100
      7. Gazi Üniversitesi   100
      8. Eskişehir Teknik Üniversitesi   100
      9. Bursa Uludağ Üniversitesi   100
      10. Karadeniz Teknik Üniversitesi   100
      11. Kocaeli Üniversitesi   100
      12. Konya Teknik Üniversitesi   100
      13. Dicle Üniversitesi   100

Mimarlık Kontenjanı En Yüksek Vakıf Üniversiteleri

      1. Maltepe Üniversitesi 144
      2. Bahçeşehir Üniversitesi 90
      3. İstanbul Bilgi Üniversitesi 70
      4. Yakın Doğu Üniversitesi 70
      5. Doğu Akdeniz Üniversitesi 40

Mimarlık Taban Puanları En Yüksek Devlet Üniversiteleri

      1. İstanbul Teknik Üniversitesi İngilizce 479.740
      2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 469.542
      3. İstanbul Teknik Üniversitesi 458.020
      4. Yıldız Teknik Üniversitesi 450.212
      5. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 439.054

Mimarlık Taban Puanları En Yüksek Vakıf Üniversiteleri

      1. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %100 Burslu 494.220
      2. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi %100 Burslu 455.429
      3. Özyeğin Üniversitesi %100 Burslu 445.218
      4. İstanbul Bilgi Üniversitesi %100 Burslu 444.049
      5. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi %50 Burslu 438.848

Mimarlık Taban Puanları En Düşük Devlet Üniversiteleri

      1. Siirt Üniversitesi 311.657
      2. Artvin Çoruh Üniversitesi 317.695
      3. Harran Üniversitesi 322.690
      4. Mardin Artuklu Üniversitesi 325.326
      5. Yozgat Bozok Üniversitesi 335.226

Mimarlık Taban Puanları En Düşük Vakıf Üniversiteleri

      1. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 261.408
      2. Antalya Bilim Üniversitesi 263.406
      3. Atılım Üniversitesi 263.694
      4. Özyeğin Üniversitesi 264.464
      5. İzmir Ekonomi Üniversitesi 266.025
 

İşte Tüm bu bilgiler ışığında tercih edilme sırasına göre ve verilen eğitim koşulları göz önüne alındığında Kendi TOP-10 Listem yani , En iyi Mimarlık Fakülteleri Sıralaması Aşağıdaki gibidir. 

 1) İTÜ – Mimarlık Fakültesi

İTÜ Mimarlık Fakültesi 1944 yılında kurulmuş olmasına karşın İTÜ’de mimarlık eğitimi ilk kez sivil mimar ve mühendisler yetiştirilmek üzere 1884 de kurulan “Hendese-i Mülkiye Mektebi” ile başlamıştır. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık, 1981 yılında kurulan Şehir ve Bölge Planlaması, 1993 yılında öğretime başlayan Endüstri Ürünleri Tasarımı, 2002 yılında kurulan İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri de bulunmaktadır.

 

2) ODTÜ – Mimarlık Fakültesi

ODTÜ Mimarlık Fakültesi ODTÜ içerisindeki 3 bölümü içermektedir. 1956 yılında kurulan fakültede ilk açılan bölüm Şehir ve Bölge Planlama’dır.Fakültenin birinci sınıfları, bütün öğrenciler için temel tasarım stüdyosu içerir. İlerleyen yıllarda ihtisas dersleri görülmektedir.fakülte bünyesinde aktif olarak çalışan ODTÜ Mimarlık Topluluğu (ODTÜ MFT) ve ODTÜ Tasarım Topluluğu (ODTÜ OTT) isimli topluluklar mevcuttur.

 

3) Yıldız Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

Üniversite 1911’de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris’teki Ecol de Conducteur ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı bir okul olarak kurulmuştur.Üniversitede 77 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 61 araştırma görevlisi, 1300 ü aşkın lisans, 300 ü aşkın yüksek lisans, 120 doktora öğrencisi ve 15000 ‘den fazla mezunu bulunmaktadır. Fakültemiz, AB. ve GATS süreçleri kapsamında Avrupa mimarlık eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında toplam kaliteyi iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

 

4) Mimar Sinan Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

1883 yılında kurulan ve ülkemizde güzel sanatlar eğitimi veren ilk kurum olan , Sanayi-î Nefise Mektebi’nin bünyesinde eğitime başlamış olması ve Çağdaş Türk Mimarlığını etkilemiş ve yönlendirmiş bir çok mimar yetiştirmiş eğitim geçmişinden kaynaklanan özgün birikimi.Güzel Sanatlar alanında eğitim veren bir Fakülte ile aynı kurumda bulunması
Disiplinler arası yaklaşıma duyarlı, mimarlık eğitiminde özgün geçmişine karşın bilinçli ve gelişmeye açık bir eğitim kadrosu olması.

5) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi –  Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi

Kendi üniversitem,bu ilk 4 üniversiteden sonra ilk tercihim yine kendi üniversitem olurdu.1997’den beri faaliyette olan Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, gerek öğretim kadrosunun gerekse teknik donanımının, güzel sanatlar eğitiminin günümüzde sahip olduğu yüksek standartlara uygun olmasına çalışılmaktadır.

 

6) Gazi Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

1966 yılında kurulan Zafer Mühendislik ve Mimarlık Özel Koleji ve 1967 de kurulan Yükseliş Koleji Özel Mimarlık Okulunun 1972 yılında birleştirilmesi ve Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi adını alması ve bu Akademinin 1982 yılında Gazi Üniversitesine bağlanması ile Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak kurulmuştur.

 

7) Erciyes Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

Yükseköğretim kurulu’nun 21 Nisan 1989 gün ve 8589 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi’nde açılmış olan Mimarlık Bölümü, 1991-1992 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03 Temmuz 1992 gün ve 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yükseköğretim kurulu’nun 29 Temmuz 1993 gün ve 14377 sayılı kararı ile fakülte bünyesinde “Mimarlık Bölümü”, “Şehir ve Bölge Planlama Bölümü” ve “Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü” olmak üzere üç bölüm açılmıştır.

 

8) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

Fakülte, 1970 yılında Eskişehir Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi olarak kurulmuş ve 1983 yılında Eskişehir’deki öğretim kurumlarının Anadolu Üniversitesi adı altında yapılandırılması sonucu, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi adını alarak 18.8.1993 tarihine kadar bu üniversite bünyesinde eğitim öğretimini sürdürmüştür.

 

9) İstanbul Kültür Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi altında yer alan Mimarlık Bölümü’nün, Mimarlık Fakültesi altında çalışmalarını sürdürebilmesi için yapılan girişimler sonucunda, 23 Ağustos 2011 tarihinde, Mimarlık Fakültesi kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

10) İstanbul Aydın Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi

2013 Mayıs ayında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi(MTF)’nin mevcut 4 bölümünden ikisi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri, bu tarihten önce İAÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almış ve mezun vermişlerdir. Bizzat kendi deneyimlerime ve akademik geçmişime dayanarak söylemeliyim ki , Vakıf Üniversiteleri içerisinde en çok tercih edilen ve dodanımlı yetiştirilen Üniversite Mimarlık Bakımından bu üniversitedir diyebilirim.

 

yazı hakkında youtube videom için ;

 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: https://www.mimarimedya.com/turkiyenin-en-iyi-10-mimarlik-fakultesi/.

Leave a Reply